Over SWK

SWK verstrekt al meer dan 30 jaar waarborgcertificaten aan kopers van woningen van bij SWK aangesloten ondernemers. Dit waarborgcertificaat beschermt de kopers tegen de risico’s die verbonden zijn aan de aanschaf van een nieuwe woning.

De verstrekking van de certificaten en de borging van de verstrekte garantie worden uitgevoerd door SWK namens de verzekeringsmaatschappij HDI Global.

Met een team van ongeveer zeventien medewerkers wordt invulling gegeven aan de aan u verstrekte waarborg. In overleg met alle betrokken partijen in de bouwkolom, in het bijzonder de aangesloten bedrijven wordt getracht de woningbouw kwalitatief verder te verbeteren en u als consument meer zekerheid te verschaffen.

Organisatie SWK

SWK is een stichting, die samenwerkt met en gecontroleerd wordt door de aangesloten deelnemers.

Planacceptatie, uitgifte certificaten, contractbeoordeling en bemiddeling zijn belangrijkste taken.

Deelnemers en samenwerkingsverbanden

U als koper kunt controleren of een organisatie is aangesloten bij SWK in het onderdeel Deelnemers SWK.

Verder kunt u zien met welke organisaties SWK samenwerkt.