Organisatiestructuur SWK

De opbouw van de organisatie zowel op bestuurlijk niveau als voor het uitvoerende bureau zijn hieronder in een tweetal organogrammen weergegeven.