Samenwerking en Partners

Om invulling en uitwerking te geven aan de Garantie- en waarborgregeling wordt door SWK nauw samengewerkt met een aantal organisaties die zorg dragen voor de financiƫle dekking, de kwaliteit en de juridische beoordeling binnen de aan u verstrekte garantie.

De partijen waar SWK mee samenwerkt zijn:

  • Verzekeraar – HDI Global SE, the Netherlands
    logo HDI 2016 De door de ondernemer aan de koper op basis van de SWK Garantie- en waarborgregeling verstrekte garantie wordt gewaarborgd door HDI Global SE, the Netherlands (HDI Global). HDI Global staat als verzekeringsmaatschappij onder toezicht van De Nederlandse Bank. De verstrekking van waarborgcertificaten en de uitvoering van beroepen op de waarborg heeft HDI Global uitbesteed aan SWK.
  • Keurmerk – Stichting GarantieWoning
    logo Stichting Garantiewoning Het keurmerk van de Stichting GarantieWoning is van toepassing op de SWK Garantie- en waarborgregeling 2010 en 2014.
  • Arbitrage – De Geschillencommissie
    logo De Geschillencommissie Geschillen naar aanleiding van de SWK Garantie- en waarborgregeling en de door SWK voorgeschreven modelovereenkomst kunnen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Garantiewoningen van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag.