Taken SWK

In hoofdlijnen voert SWK de volgende werkzaamheden uit:

  • De Garantie- en waarborgregeling afstemmen op beleid en regelgeving
  • Risicobeoordeling aangesloten organisaties
  • Bewaking van de kwaliteit en risico’s van de aangemelde bouwprojecten
  • Beoordeling contracten
  • Uitgifte waarborgcertificaten
  • Klachtenbehandeling en bemiddeling
  • Uitvoering waarborg bij calamiteiten en faillissement ondernemer
  • Informatievoorziening

De diverse taken zijn er op gericht de eventuele risico’s voor de koper na aankoop van de woning zo goed mogelijk te bewaken en te beheersen. Mocht zich een probleem voordoen dan kan de koper rekenen op de deskundigheid en inzet van de medewerkers van SWK om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Voor vragen over de diverse taken verwijzen wij u naast de informatie in deze SWK-website naar de rubriek veel gestelde vragen op deze website. Eventueel kunt u SWK rechtstreeks benaderen. Onze medewerkers zullen dan trachten uw vraag over de taakstelling van SWK of de SWK Garantie- en waarborgregeling zo goed mogelijk te beantwoorden.