SWK Waarborgcertificaat

Wat is een SWK waarborgcertificaat?


Het SWK waarborgcertificaat is het bewijs dat op de woning of het priv├ęgedeelte of gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw, de waarborgen rusten zoals bepaald in de SWK Garantie- en waarborgregeling.

Voor de financiering van de woning is een insolventieverzekering nodig. Kan dit bij SWK worden aangevraagd?


Bij veel financieringsvoorwaarden, zoals bij de Nationale Hypotheek Garantie, wordt een waarborgcertificaat of insolventieverzekering verlangd. Uitsluitend SWK deelnemers kunnen bouwplannen voor certificering bij SWK aanmelden.

Moet het SWK waarborgcertificaat bij doorverkoop worden overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar?


Met de eigendomsoverdracht van de garantiewoning verkrijgt de nieuwe eigenaar vanzelf de op die woning rustende SWK garantie en waarborgen, zodat overschrijving of heruitgifte van een uitgegeven SWK waarborgcertificaat niet nodig is. Het SWK waarborgcertificaat is vrij overdraagbaar.