Klachten en bemiddeling

Aan wie moet de koper klachten over zijn woning melden?


De koper dient zijn klacht(en) schriftelijk aan de ondernemer van wie hij de woning heeft gekocht te melden, met het verzoek om het gebrek / de gebreken te verhelpen. Desgewenst kan een afschrift daarvan aan SWK worden gezonden.

Mag de koper zelf zijn klacht oplossen en de kosten daarvan verhalen op de ondernemer?


De koper moet de ondernemer de gelegenheid bieden om de klacht te onderzoeken en te herstellen. Eigenmachtig herstel door de koper en/of het in zijn opdracht door derden laten verrichten van (herstel)werkzaamheden, kunnen leiden tot verlies van aanspraken tegenover de ondernemer. Uiteraard neemt dit voor de koper niet de plicht weg om (verdere) schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer kan SWK bemiddelen, en hoe kan bemiddeling worden aangevraagd?


Komen de ondernemer en de koper omtrent een gebrek aan de woning er onderling niet uit, dan kan SWK tussen hen bemiddelen. Daartoe kan het aanvraagformulier bemiddeling ingevuld aan SWK worden gezonden.
Bemiddeling door SWK is kosteloos.

Kan SWK mijn woning inspecteren?


SWK voert in principe geen inspecties uit. In het kader van bemiddeling, telkens ter beoordeling van SWK, kan een inspectie worden uitgevoerd.