Oplevering

Er zijn veel gebreken aan de woning; kan de oplevering doorgaan?


Een woning is gereed voor oplevering wanneer deze bewoonbaar en op redelijke wijze bereikbaar is. Doorgaans staat een grote hoeveelheid van ondergeschikte gebreken niet aan de oplevering van de woning in de weg.